ART-BIOcontact: kamilszpunart@gmail.com

Absolwent Wydziału Rzeźby, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuję się rzeźbą, rysunkiem, fotografią, działaniami multimedialnymi i konceptualnymi. "Sztukę pojmuję jako zdolność ludzką do odnajdywania wielowymiarowości w płaskich, zastanych przestrzeniach rzeczywistości"Graduate of the sculpture department on Academy of Fine Art in Crakow. Works in sculpture, drawing, photo, art instalations, " I do not try to limit for concrete media. I comprehend art as a human ability to find multidimensions in flat, stereotype spaces of mind ".
Wystawy indywidualne:


" Wymiary Echa " w Art Agenda Nova, Kraków 2011

" 0=1 " w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay. Kraków 2014


 Exhibitions:

 " Dimensions of Echo " in Art Agenda Nova, Crakow 2011,

 " 0=1 " in Centrum Sztuki Współczesnej Solvay. Crakow 2014