ART-BIOcontact: kamilszpunart@gmail.com

Absolwent Wydziału Rzeźby, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuję się rzeźbą, rysunkiem, fotografią, działaniami multimedialnymi i konceptualnymi. "Sztukę pojmuję jako zdolność ludzką do odnajdywania wielowymiarowości w płaskich, zastanych przestrzeniach rzeczywistości"

"Zbliżając się do prawdy oddalamy się od rzeczywistości"
                                                        Stanisław Jerzy Lec "Widziałem Szkic do Nicości" 
Graduate of the sculpture department on Academy of Fine Art in Crakow. Works in sculpture, drawing, photo, art instalations, " I do not try to limit for concrete media. I comprehend art as a human ability to find multidimensions in flat, stereotype spaces of mind ".
Wystawy indywidualne:


" Wymiary Echa " w Art Agenda Nova, Kraków 2011

" 0=1 " w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay. Kraków 2014


 Exhibitions:

 " Dimensions of Echo " in Art Agenda Nova, Crakow 2011,

 " 0=1 " in Centrum Sztuki Współczesnej Solvay. Crakow 2014